Velkommen til Farsund legesenter

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Om legesenteret


Farsund Legesenter ble etablert i Storgaten på 1980-tallet. Driften er nå flyttet inn i nye lokaler på Gåseholmen. Det er fire legekontor og tilhørende laboratorium, resepsjon og akuttinngang/ambulanseinngang. Det er parkeringsplasser nær inngang og lett tilgjengelig også for rullestolbrukere. Legesenteret har 3 hjemler som driftes av Andrea Hansen, Emma Remine Reisvaag Sunde og Johannes Maubach. I tillegg har legesenteret turnuslege. Og sist, men ikke minst, har legesenteret 3 fast ansatte, driftige, sekretærer.

Legesenteret er åpent for pasienter som har en av de nevnte legene som fastlege. Har du ikke fastlege her, men er i behov for medisinsk hjelp, kontakt legevakten på 116 117. Hvis du er i akutt nød, ring 113.

Influensavaksinen

Influensavaksinering er nært forestående. For informasjon om hvem som er anbefalt vaksinen; se nederst. 

Vi praktiserer ikke drop-in for vaksinering, men vi vil snarlig annonsere en dato for ettermiddagsvaksinering, her på nettsiden og på facebooksiden vår. 

I motsetning til i fjor, så er det ikke Helfo som finansierer vaksinen. Den vil derfor koste 300 kr uansett om man har frikort eller ikke. 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Vedrørende influensavaksinen: Vi bruker å få vaksinen til vårt legesenter i slutten av oktober. Så fort vi vet dato for oppstart av vaksinering, vil vi legge ut informasjon om det her og på vår facebook-side (ikke i avisen). Det har således ingen hensikt å ringe oss om dette. 

Se ellers https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/ for generell informasjon om vaksinen og hvem som er i risikogruppen for alvorlig sykdom.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Aktuelt

Skal du reise til utlandet?
Sjekk om du da trenger en Covid-test (PCR) som er nyere enn 72 timer.

Vi kan være behjelpelig med å ta slik test. Det gjelder bare pasienter som tilhører vårt legesenter. Det dekkes ikke av HELFO, så det koster deg 500,- kr.

Vi tar disse prøvene mandag-torsdag mellom 09.00-11.00.
Husk at dersom du har avreise i en helg, må prøven tas torsdag.

Svaret vil du få på Helse Norge. Og det blir også oppdatert i koronapasset. Du kan også logge inn på furstpasient.no med id-brikke el.l.

God tur.

 

Vi er takknemlig for lettelsene i koronaregler/restriksjoner! Vi vil dog minne om at det finnes mange mennesker som er ekstra sårbare for slik infeksjon og at vi derfor fortsatt må ta hensyn.
Vi ønsker derfor at ingen møter opp på legesenteret med luftveissymptomer, uten avtale med helsesekretærene. Og vi vil minne om at alle med forkjølelsessymptomer som skal til oss bør bruke munnbind. Se forøvrig FHI’s oppsummering av nyeste råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Nyheter fra FHI