Velkommen til Farsund legesenter

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Om legesenteret


Farsund Legesenter ble etablert i Storgaten på 1980-tallet. Driften er nå flyttet inn i nye lokaler på Gåseholmen. Det er fire legekontor og tilhørende laboratorium, resepsjon og akuttinngang/ambulanseinngang. Det er parkeringsplasser nær inngang og lett tilgjengelig også for rullestolbrukere. Legesenteret har 3 hjemler som driftes av Andrea Hansen, Emma Remine Reisvaag Sunde og Johannes Maubach. I tillegg har legesenteret turnuslege. Og sist, men ikke minst, har legesenteret 3 fast ansatte, driftige, sekretærer.

Legesenteret er åpent for pasienter som har en av de nevnte legene som fastlege. Har du ikke fastlege her, men er i behov for medisinsk hjelp, kontakt legevakten på 116 117. Hvis du er i akutt nød, ring 113.

Aktuelt

Skal du reise til utlandet?
Sjekk om du da trenger en Covid-test (PCR) som er nyere enn 72 timer.

Vi kan være behjelpelig med å ta slik test. Det gjelder bare pasienter som tilhører vårt legesenter. Det dekkes ikke av HELFO, så det koster deg 500,- kr.

Vi tar disse prøvene mandag-torsdag mellom 09.00-11.00.
Husk at dersom du har avreise i en helg, må prøven tas torsdag.

Svaret vil du få på Helse Norge. Og det blir også oppdatert i koronapasset. Du kan også logge inn på furstpasient.no med id-brikke el.l.

God tur.

 

Vi er takknemlig for lettelsene i koronaregler/restriksjoner! Vi vil dog minne om at det finnes mange mennesker som er ekstra sårbare for slik infeksjon og at vi derfor fortsatt må ta hensyn.
Vi ønsker derfor at ingen møter opp på legesenteret med luftveissymptomer, uten avtale med helsesekretærene. Og vi vil minne om at alle med forkjølelsessymptomer som skal til oss bør bruke munnbind. Se forøvrig FHI’s oppsummering av nyeste råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Vi ber dere ta på munnbind når dere skal til oss.

Covid 3.dose
Foreløpig plan for
oppfriskningsdoser til de over 65 år:

IKKE RING OSS MED SPØRSMÅL OM 3.VAKSINEDOSE MOT COVID-19! 

Vi må bruke vår kapasitet på de som er syke og kan ikke bruke tid på å svare på telefoner om dette. Dette organiseres av kommunen, så vi har heller ingen svar å gi deg fra vår side. Se kommunens hjemmeside og Facebook-side. Der står følgende:

Vaksinering med 3. dose.
Det skal gå 6 mnd mellom 2. og 3. dose.
Nå er beboere på FOS vaksinert, men på Listaheimen ble det utsatt pga pågående utbrudd.

Ellers er planen som følger:
I løpet av oktober eller første uken i november blir alle over 80 år oppringt med tilbud om vaksinetime.

De mellom 65 og 79 år vil få sms med informasjon om hvordan de selv bestiller time.
I slutten av november sender vi ut sms til de som fikk 2. dose før 1. juni 2021.
I løpet av januar sender vi ut sms til de som fikk 2. dose i juni 2021.

De som fikk dose 2 etter 31 juni vil få sms i løpet av februar

Koronavaksine og influensavaksine kan ikke tas samtidig, det må gå minst 1 uke mellom disse.

https://www.farsund.kommune.no/foreloepig-plan-for-oppfriskningsdoser-til-de-over-65-aar.6415669-503957.html?fbclid=IwAR0P-uJsGmPwza7uakJzypEdGfhS7hzXGOCpEtDK_L-XAGAPOjxnJH-yaf8

Influensavaksine høsten 2021

Hvem bør vaksinere seg? 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 

  Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

Hvordan/når? 

Hvis du er i gruppen nevnt over kan du møte opp på legesenteret på følgende tidspunkt: 

 • Mandag 01.11.21 mellom 1600 og 1930 
 • Onsdag 03.11.21 mellom 1600 og 1930 

 Hva koster det? 

For de som er i gruppen nevnt over koster det 50 kr (hvis du har frikort, skal du ikke betale noe) 

(For de som ikke er i gruppen nevnt over, koster det 400 kr hos oss, men det blir ikke anledning til å få vaksinen før etter 15.11.21, se under) 

Vaksinering av personer utenom målgruppene nevnt over 

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.  

Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek (trenger ikke resept fra lege først) eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud.  

Farsund Legesenter vil tilby dette først etter 15.11.21 – dette for å sikre at vi har nok doser til de som er i risikogruppen. Det vil da koste 400 kr. 

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Lokale nyheter