Velkommen til Farsund legesenter

Bestill time
Forny resept
Andre henvendelser
Start e-konsultasjon

Om legesenteret

Farsund Legesenter ble etablert i Storgaten på 1980-tallet. Driften er nå flyttet inn i nye lokaler på Gåseholmen. Det er fire legekontor og tilhørende laboratorium, resepsjon og akuttinngang/ambulanseinngang. Det er parkeringsplasser nær inngang og lett tilgjengelig også for rullestolbrukere. Legesenteret har 3 hjemler som driftes av Andrea Hansen, Emma Remine Reisvaag Sunde og Johannes Maubach. I tillegg har legesenteret turnuslege. Og sist, men ikke minst, har legesenteret 3 fast ansatte, driftige, sekretærer.

Legesenteret er åpent for pasienter som har en av de nevnte legene som fastlege. Har du ikke fastlege her, men er i behov for medisinsk hjelp, kontakt legevakten på 116 117. Hvis du er i akutt nød, ring 113.

Influensavaksine høsten 2021

Hvem bør vaksinere seg? 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 

  Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

Hvordan/når? 

Hvis du er i gruppen nevnt over kan du møte opp på legesenteret på følgende tidspunkt: 

 • Mandag 01.11.21 mellom 1600 og 1930 
 • Onsdag 03.11.21 mellom 1600 og 1930 

 Hva koster det? 

For de som er i gruppen nevnt over koster det 50 kr (hvis du har frikort, skal du ikke betale noe) 

(For de som ikke er i gruppen nevnt over, koster det 400 kr hos oss, men det blir ikke anledning til å få vaksinen før etter 15.11.21, se under) 

Vaksinering av personer utenom målgruppene nevnt over 

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.  

Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek (trenger ikke resept fra lege først) eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud.  

Farsund Legesenter vil tilby dette først etter 15.11.21 – dette for å sikre at vi har nok doser til de som er i risikogruppen. Det vil da koste 400 kr. 

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Lokale nyheter