Velkommen til Farsund legesenter

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Om legesenteret


Farsund Legesenter ble etablert i Storgaten på 1980-tallet. Driften er nå flyttet inn i nye lokaler på Gåseholmen. Det er fire legekontor og tilhørende laboratorium, resepsjon og akuttinngang/ambulanseinngang. Det er parkeringsplasser nær inngang og lett tilgjengelig også for rullestolbrukere. Legesenteret har 3 hjemler som driftes av Andrea Hansen, Emma Remine Reisvaag Sunde og Johannes Maubach. I tillegg har legesenteret turnuslege. Og sist, men ikke minst, har legesenteret 3 fast ansatte, driftige, sekretærer.

Legesenteret er åpent for pasienter som har en av de nevnte legene som fastlege. Har du ikke fastlege her, men er i behov for medisinsk hjelp, kontakt legevakten på 116 117. Hvis du er i akutt nød, ring 113.

Til turister

Fastlegene i Farsund kommune har ikke daglegevakt (som i noen andre kommuner). Dersom turister som er på ferie i Farsund har behov for legehjelp (både vanlig legehjelp og legevakt), må de kontakte legevaktsentralen på telefonnummer 116 117.

Aktuelt

Skal du reise til utlandet?
Sjekk om du da trenger en Covid-test (PCR) som er nyere enn 72 timer.

Vi kan være behjelpelig med å ta slik test. Det gjelder bare pasienter som tilhører vårt legesenter. Det dekkes ikke av HELFO, så det koster deg 500,- kr.

Vi tar disse prøvene mandag-torsdag mellom 09.00-11.00.
Husk at dersom du har avreise i en helg, må prøven tas torsdag.

Svaret vil du få på Helse Norge. Og det blir også oppdatert i koronapasset. Du kan også logge inn på furstpasient.no med id-brikke el.l.

God tur.

 

Vi er takknemlig for lettelsene i koronaregler/restriksjoner! Vi vil dog minne om at det finnes mange mennesker som er ekstra sårbare for slik infeksjon og at vi derfor fortsatt må ta hensyn.
Vi ønsker derfor at ingen møter opp på legesenteret med luftveissymptomer, uten avtale med helsesekretærene. Og vi vil minne om at alle med forkjølelsessymptomer som skal til oss bør bruke munnbind. Se forøvrig FHI’s oppsummering av nyeste råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Sommerferie

I uke 27 tom. 33 har vi sommerferieavvikling. Det er to leger på jobb hver dag hele sommeren. Vi legger opp til at de fleste timene bestilles som «time samme dag». Vi setter opp mindre rutinekontroll i denne perioden men det er mulig å forhåndsbestille time frem til kl. 10.00. Timer kan fortsatt bestilles via helsenorge.no.

Legene har ferie følgende uker:

Dr. Maubach: 27, 28 og 29
Dr. Reisvaag Sunde: 30, 31, 32 og 33
Dr. Ramstad (turnuslege):  28, 29 og 30
Dr. Aspholm: 30

Vi får ny turnuslege 01.09.22

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensa vaksine tilgjengelig.
Ring nå for å bestille time.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI