Johannes Maubach og Emma Remine Reisvaag Sunde utenfor sine nye lokaler

Velkommen til Farsund Legesenter!

veletablert drift i nye lokaler


Farsund Legesenter ble etablert for rundt 30 år siden. I de siste 5 årene har Farsund Legesenter hatt to hjemler; en som Johannes Maubach har, og en hjemmel delt mellom
avtroppende Ole Victor Jacobsen og påtroppende Emma Remine Reisvaag Sunde.

Praksisen har fire ansatte helsesekretærer i totalt 240 prosent stilling, med mulighet for økning når det kommer flere leger.

Ole Victor Jacobsen går av med pensjon i januar 2021, og da tar Emma Remine Reisvaag Sunde (36) over hans pasientliste. Hun blir spesialist i allmennmedisin høsten Johannes Maubach (36) er ferdig spesialist og har hatt sin hjemmel i fem år allerede.

Johannes Maubach bak skrivebordet på sitt nye kontor

Farsunds innbyggere trenger nå flere fastleger og det er derfor lyst ut to nye hjemler.

Venteværelset er lyst og innbydende
Kaffepause på brygga foran kontoret.

Da Farsund Legesenter etablerte seg i nye lokaler på brygga sørget de for å rigge kontoret til fire leger og en turnuslege. Lokalene er designet av de som jobber der.
Helsesekretærene har en egen fløy med resepsjon, laboratorium og akuttrom med ambulanseinngang. Legene har en annen fløy med eget lager. Det hyggelige pauserommet egner seg bra, både til lunsj, smågrupper og møtevirksomhet. Det er også en romslig personalinngang med garderobe, dusj og vaskerom.

Prikken over i`en er plasseringen på brygga med utsikt over havna og mulighet for å ta kaffepausen i det fri på soldager. Det er til og med mulig å ta båten eller kajakken til jobb.

Emma Remine Reisvaag Sunde tar ofte båten til jobb, og fortøyer 7 meter fra praksisen sin.

Vi ønsker et større legefellesskap og er opptatt av at det skal være godt å være på jobb. Alle skal kjenne tilhørighet og eierskap til arbeidsplassen sin. Vi verdsetter profesjonalitet, respekt og ydmykhet høyt. Vi er stolte av lokalene våre, og gleder oss til å kunne dele dem med nye kollegaer!

Emma Remine Reisvaag Sunde

Jeg og Emma Remine har små barn i samme alder og er gode kollegaer og venner. Vi er begge entusiastiske for faget allmennmedisin og trives veldig godt. Det er travle dager, men det er givende og vi føler virkelig at vi gjør en betydningsfull jobb. Vi ønsker nye leger velkomne til oss.

Johannes Maubach