Velkommen til Farsund Legesenter!
– veletablert drift i nye lokaler


Farsund Legesenter ble etablert for rundt 30 år siden, men flyttet i 2020 fra gamle lokaler til helt nyrenoverte lokaler på bryggekanten i Farsund.  

Da Farsund Legesenter etablerte seg i nye lokaler på brygga sørget de for å rigge kontoret til fire leger og en turnuslege. Lokalene er designet av de som jobber der. 
Helsesekretærene har en egen fløy med resepsjon, laboratorium og akuttrom med ambulanseinngang. Legene har en annen fløy med eget lager. Det hyggelige pauserommet egner seg bra, både til lunsj, smågrupper og møtevirksomhet. Det er også en romslig personalinngang med garderobe, dusj og vaskerom. 

Prikken over i`en er plasseringen på brygga med utsikt over havna og mulighet for å ta kaffepausen i det fri på soldager. Det er til og med mulig å ta båten eller kajakken til jobb. 

Venteværelset er lyst og innbydende
Kaffepause på brygga foran kontoret.
Emma Remine Reisvaag Sunde tar ofte båten til jobb, og fortøyer 7 meter fra praksisen sin.
Johannes Maubach bak skrivebordet på sitt nye kontor

Farsunds innbyggere trenger nå flere fastleger og det er derfor lyst ut to nye hjemler.

Legesenteret er drevet av to spesialister i allmennmedisin: Johannes Maubach og Emma Remine Reisvaag Sunde. 
Praksisen har tre ansatte helsesekretærer i totalt 260 prosent stilling. 

Det er to hjemler til på legesenteret som per nå driftes av vikar. Disse lyses ut våren 2023. I tillegg har legesenteret LIS1. 

Vi har en fantastisk arbeidsplass. Faget er spennende, pasientene er spennende, arbeidsmiljøet er strålende. Vi vil gjerne ha to leger til med på laget. Vi ønsker å ta dem varmt i mot, legge til rette for en god start og vi ønsker at de da skal kjenne tilhørighet og eierskap til arbeidsplassen sin. Vi er stolte av lokalene våre, og gleder oss til å kunne dele dem med nye kollegaer! 

Emma Remine Reisvaag Sunde

Jeg og Emma Remine har små barn i samme alder og er gode kollegaer og venner. Vi er begge entusiastiske for faget allmennmedisin og trives veldig godt. Det er travle dager, men det er givende og vi føler virkelig at vi gjør en betydningsfull jobb. Vi ønsker nye leger velkomne til oss. 

Johannes Maubach