Vedr. Johnson&Johnson vaksinen

Fastlegene i Farsund har besluttet å ikke tilby Janssen vaksine.

Covid-19 vaksinen fra Johnson&Johnson, også kalt Janssen vaksinen er tatt ut fra det offentlige vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen fraråder all bruk av denne vaksinen slik pandemi og vaksinasjonsstatus er i Norge nå da risikoen for alvorlige bivirkninger er vurdert mye større enn nytten av vaksinen.

Fastlegene skal utøve sin virksomhet faglig forsvarlig, omsorgsfullt og til mer nytte en skade for våre pasienter. Vi kommer derfor ikke til å tilby denne vaksinen på våre kontorer.
Se mer på:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/fhi-anbefaler-ikke-bruk-av-janssen-vaksinen-i-norge/

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Fysioterapeuter i Farsund Kommune

  • Catherine Egerhei tlf: 975 74 985 (Gåseholmen)
  • Marius Egerhei (manuellterapeut) tlf: 38 38 97 11(Gåseholmen)
  • Inger Arctander: 901 50 933 (Amfi smart)
  • Ida Lotte Hansen (manuellterapeut) tlf: 467 92 008 (Gåseholmen)
  • Lista fysikalske institutt tlf: 38 39 73 96
  • Vanse fysikalske institutt tlf: 38 39 40 45

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodørver som har blitt tatt hos fastlegen.