Vedr. Johnson&Johnson vaksinen

Fastlegene i Farsund har besluttet å ikke tilby Janssen vaksine.

Covid-19 vaksinen fra Johnson&Johnson, også kalt Janssen vaksinen er tatt ut fra det offentlige vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen fraråder all bruk av denne vaksinen slik pandemi og vaksinasjonsstatus er i Norge nå da risikoen for alvorlige bivirkninger er vurdert mye større enn nytten av vaksinen.

Fastlegene skal utøve sin virksomhet faglig forsvarlig, omsorgsfullt og til mer nytte en skade for våre pasienter. Vi kommer derfor ikke til å tilby denne vaksinen på våre kontorer.
Se mer på:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/fhi-anbefaler-ikke-bruk-av-janssen-vaksinen-i-norge/